Golfpark Weleveld Borne

On 12 december 2012

In De Twentsche Courant Tubantia publiceerde Ferry de Goeijen, eigenaar van Pen Zoekt Papier, onlangs een groot verhaal over een nieuwe 9-holes golfbaan in de gemeente Borne, die medio 2013 wordt opgeleverd. Lees hieronder het hele verhaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-holes golfbaan in Borne medio 2013 een feit
Laagdrempeligheid als filosofie

De regio krijgt er een golfbaan bij. Tussen Zenderen en Albergen, op Borns grondgebied, is al gestart met de realisatie van Golfpark Weleveld. Medio 2013 ligt daar een 9-holes baan, die toegankelijk moet zijn voor jong en oud.

door Ferry de Goeijen
BORNE – Na een proces dat bijna twee decennia duurde, is de kogel eindelijk door de kerk: de gemeente Borne krijgt een golfbaan. Alle vergunningen zijn binnen, de drivingrange is in oktober al ingezaaid en met de bouw van het clubhuis, dat tevens dienst gaat doen als openbaar restaurant, is inmiddels een start gemaakt. Halverwege 2013, mits de weersomstandigheden geen belemmering vormen, wordt de 9-holes golfbaan aan de Bekkingvelderweg in Zenderen opgeleverd.
De vreugde en opluchting is groot bij bestuur en aspirant-leden. De bouwvergunning voor het clubhuis ligt nog ter inzage tot 14 december, maar ook dat wordt volgens Bé Wes, voorzitter van Golfpark Weleveld, geen obstakel. “Wij hebben tot dusver geen enkel signaal gekregen dat er een bezwaar is ingediend. Ons is gezegd dat de kans vrijwel nul procent is, omdat er geen redenen kunnen zijn voor een bezwaar”, aldus Wes, die vijftien jaar geleden voor het eerst kennismaakte met de plannen als fractielid van D66 Borne en gaandeweg steeds meer betrokken raakte. Samen met de familie Kwint, die Landgoed Weleveld beheert, trok hij sindsdien de kar.
Hoewel het opmerkelijk is dat uitgerekend in deze tijd van crisis een golfbaan gerealiseerd kan worden, pakte de economische situatie in Nederland juist goed uit met betrekking tot de bouwkosten, die lager zijn dan verwacht. Daarnaast is Golfpark Weleveld laagdrempelig. “Bij menig golfclub moet je jezelf inkopen en ben je minimaal 1000 tot 4000 euro kwijt. Het inschrijfgeld bij ons is nu nog gratis, maar per 1 januari 150 euro. Contributie voor een jaar bedraagt bij ons 750 euro voor volwassenen. Jongeren tot achttien jaar betalen 375 euro. Dat gaat in het eerste jaar ook nog eens naar rato, want als je na zes maanden lid wordt, betaal je dat jaar de helft”, vertelt Wes. “Menig sporter is per jaar meer geld kwijt. Wij willen dat golfen bij ons een toegankelijke sport wordt, maar ook vooral dat jongeren de gang gaan maken naar onze golfbaan. ‘Golf is er voor iedereen’, luidt onze filosofie.”
Volgens Wes komen er geen subsidies vanuit de overheid aan te pas. Alles wordt zelf bekostigd via bankleningen en investeerders. “Wij krijgen alleen ondersteuning van Stichting Waardborgfonds Sport (SWS, red.). Zij onderzoeken de financiële haalbaarheid van sportaccommodaties en staan borg voor vijftig procent, mits wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat wij 250 leden moeten hebben. Tot dusver hebben wij 550 aspirant-leden, dus ongeveer de helft moet lid worden. Opgave kan via www.golfparkweleveld.nl. Wanneer de gemeente de aangevraagde garantstelling heeft goedgekeurd, dan hebben wij tegelijk de borgstelling van de SWS binnen, want zij stellen eveneens als voorwaarde dat de gemeente voor de andere helft garant staat. Daarmee kunnen we naar de bank. Inmiddels zijn al offertes bij banken aangevraagd. Wij hebben golfpro Martin Bomers, die ook in Borne woont, zelfs al bereid gevonden om lessen te gaan geven. Dus wij zijn er helemaal klaar voor.”

Comments are closed.